Dariah-SI
contributions_cr

Prispevki za novejšo zgodovino/ Contributions of Contemporary History, Digital Humanities and Language Technologies, 2019, no. 1

Na povezavi http://ojs.inz.si/pnz/issue/view/18 je dostopna nova tematska številka Prispevkov za novejšo zgodovino, Digital Humanities and Language Technologies, 2019, št. 1.

 

Aktualna posebna izdaja revije Prispevki za novejšo zgodovino prinaša članke, za katere se zdi, da lomijo uveljavljeno uredniško tradicijo. Revijo od leta 1960 redno izdaja Inštitut za novejšo zgodovino, ki se je do leta 1986 imenoval Inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Revija je bila preimenovana v istem času kot inštitut, od takrat pa je postala ena večjih slovenskih znanstvenih revije s področja zgodovine, ki objavlja članke o sodobni zgodovini (19. in 20. stoletje) srednje in jugovzhodne Evrope. Z vzpostavitvijo infrastrukturnega programa Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja je Inštitut vstopil na področje digitalne zgodovine in je od leta 2008 prispeval k vzpostavitvi evropske digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko (DARIAH). Inštitut za novejšo zgodovino se je začel razvijati v eno od večjih digitalnih humanističnih središč v Sloveniji. Sedanja posebna izdaja je eden od rezultatov te nove raziskovalne usmeritve založnika in odraža izrazit interdisciplinarni in heterogeni profil digitalne humanistike.
S to posebno številko praznujemo 20. obletnico prve konference Jezikovne tehnologije, ki je potekala leta 1998 v Cankarjevem domu v Ljubljani, v organizaciji Tomaža Erjavca, Vojka Gorjanca, Jerneje Žganec Gros in Anice Rant. Teme prve konference so bile razvoj in uporaba jezikovnih tehnologij za slovenščino in usmeritve za prihodnost. Konferenca je od takrat potekala vsaki dve leti in se je nedavno razširila na digitalno humanistiko. Digitalna humanistika je kot stičišče digitalnih tehnologij in humanističnih ved zelo dejavno raziskovalno področje, kjer se digitalne tehnologije uporabljajo pri študiju jezika, družbe in kulture, vendar pa tudi raziskave na področju humanistike utirajo pot razvoju novih digitalnih tehnologij. Digitalna humanistika je izrazito interdisciplinarno in sodelovalno področje, ki preoblikuje tradicionalne prakse v humanistiki in deluje kot katalizator novih analitičnih tehnik in metod ter spodbuja razpravo med različnimi zainteresiranimi stranmi na tem področju. Cilj te pobude je spodbuditi integracijo disciplin in hkrati pomembno vlogo vozlišča za kolege raziskovalce v regiji.
Povabili smo avtorje 11 najbolj preglednih rednih člankov in najboljši študentski prispevek, ki je bil predstavljen na konferenci Jezikovne tehnologije in digitalne humanistike, ki je potekala 20. in 21. septembra 2018 v Ljubljani, v organizaciji Društva slovenskih jezikovnih tehnologij, Centra za jezikovne vire. in tehnologije na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in raziskovalnih infrastrukturah CLARIN.SI in DARIAH-SI. Avtorji desetih rednih prispevkov in študentskega prispevka s področij jezikovnih tehnologij, digitalne lingvistike in digitalne humanistike so sprejeli povabilo in pripravili razširjene prispevke, ki so pomembni za mednarodno javnost, nato pa so jih mednarodni recenzenti ponovno pregledali.