Dariah-SI

ZADNJE OBJAVE

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2018

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2018 Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 20. 9.–21. 9. 2018 Slovensko društvo za jezikovne ...

OpenMethods: Highlighting Digital Humanities Methods and Tools

Nova platfoma Odprte metode je namenjena prikazovanju uredniško pregledanih vsebin o metodah in orodjih v digitalni humanistiki. V času, ko postajajo digitalne metode in ...

Prednosti in slabosti akademskih družbenih omrežij

30. maja je v Zemljepisnem muzeju Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU potekalo predavanje o uporabi akademskih družbenih omrežij, ki ga je vodil dr. Dejan Jontes ...

Računalniška analiza glasbenih gradiv

Vabimo vas na predavanje, na katerem bo predstavljeno nekaj rezultatov sodelovanja Fakultete za računalništvo in informatiko UL in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. ...

Digitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju s Podiplomsko šolo ZRC SAZU sta organizirala predavanje: ...

Slovenska historična topografija: predstavitev spletne strani in e-knjige

Napovedujemo predstavitev nove spletne strani in e-knjige Slovenska historična topografija