Dariah-SI

ZADNJE OBJAVE

Računalniška analiza glasbenih gradiv

Vabimo vas na predavanje, na katerem bo predstavljeno nekaj rezultatov sodelovanja Fakultete za računalništvo in informatiko UL in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. ...

Digitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju s Podiplomsko šolo ZRC SAZU sta organizirala predavanje: ...

Slovenska historična topografija: predstavitev spletne strani in e-knjige

Napovedujemo predstavitev nove spletne strani in e-knjige Slovenska historična topografija

Zbornik prispevkov s konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

Na spletni strani Slovenskega društva za jezikovne tehnologije je dostopen zbornik prispevkov, ki so nastali v okviru prve konference Jezikovne tehnologije in digitalna ...

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 29. 9.–1. 10. 2016 Prvo vabilo za prispevke Ob jubilejni deseti ...

Prehod znanstvenih revij na elektronsko založništvo in Open Journal System

V sredo, 25. novembra 2015, sta v okviru nacionalne iniciative DARIAH-SI Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Inštitut za novejšo zgodovino v Prešernovi dvorani SAZU ...