Dariah-SI

sidihzadariah

Iskalnik SIDIH je orodje, ki omogoča iskanje podatkov po različnih repozitorijih oziroma arhivih institucij ali društev s področja humanistike in umetnosti. Osnovni namen iskalnika je na enem mestu združiti razpršene vire podatkov, ki so potencialno zanimivi za znanstveno oziroma drugo uporabo. Z iskalnikom želimo predvsem pomagati uporabnikom, po drugi strani pa s tem omogočamo posameznim repozitorijem povečanje dosega njihovih podatkov in prepoznavnost v javnosti. Kdo vse trenutno sestavlja podatkovno federacijo SIDIH lahko preverite tukaj: Kdo smo/partnerji.

Iskalnik je zasnovan na principu trajne povezave med repozitoriji, ki posredujejo metapodatke, in agregatorjem (iskalnikom SIDIH), ki te metapodatke hrani in redno posodablja v svoji računalniški bazi. Iskalnik SIDIH omogoča hitro in učinkovito iskanje, prezentacija metapodatkov pa je omejena na osnovno metapodatkovno shemo (Dublin jedro) in povezavo na lokalni repozitorij, kjer ima uporabnik praviloma na voljo bogatejše metapodatkovne opise in napredne prezentacijske ali analitične tehnologije. Iskalnik ima predvsem posredniško vlogo, uporabniku pomaga najti podatek ter mu ponudi pot, kako do podatka priti.

Ker veliko institucij, društev in začasnih raziskovalnih skupin nima pogojev za vzdrževanje strežniškega repozitorija, v katerem bi lahko shranili posamezne zbirke ali arhive, ki so nastali med njihovim delom, portal SIDIH v ta namen ponuja možnost hranjenja digitaliziranih zbirk in s tem prevzema tudi vlogo digitalnega arhiva.