Dariah-SI
dariah-humanities-DRUGO

Odprta dostopnost – predstavitev

V ponedeljek, 11. maja 2015 je v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino potekala predstavitev odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav, ki sta jo v okviru nacionalne iniciative DARIAH-SI pripravila Inštitut za novejšo zgodovino in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.


 

Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov: določila financerjev in praktična izvedba


Odprti dostop do rezultatov raziskav v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov je del odprte znanosti. Julija 2012 so bili na ravni Evropske unije sprejeti dokumenti glede odprtega dostopa v Evropskem raziskovalnem prostoru. Z januarjem 2014 so z okvirnim programom financiranja Obzorje 2020 stopila v veljavo tudi določila glede odprtega dostopa. Enaka določila naj bi sprejele tudi države članice EU. Obvezna je odprta dostopnost do recenziranih publikacij iz sofinanciranih projektov. V okviru programa Obzorje 2020 v letih 2014 in 2015 poteka Pilot odprtih raziskovalnih podatkov. Podatki o odprtih objavah in raziskovalnih podatkih, ki so nastali v okviru evropskih projektov ali nacionalnega financiranja raziskovalne dejavnosti, se zbirajo na portalu OpenAIRE.

Ob kliku na ime posameznega predavatelja se vam odpre Powerpointova predstavitev, ob kliku na posamični naslov pa videoposnetek.

PETRA TRAMTE: Aktivnosti Evropske komisije in Slovenije

MOJCA KOTAR: Odprta dostopnost recenziranih publikacij

JANEZ ŠTEBE in ANDREJ PANČUR: Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristi

Predstavitev je bila prva iz niza dogodkov na temo odprtega dostopa. 20. 5. 2015 je potekal celodnevni nadaljevalni seminar Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Narodne in univerzitetne knjižnice, Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Univerzitetne knjižnice Maribor.

Vlada Republike Slovenije je 3. 9. 2015 potrdila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Besedilo nacionalne strategije je dostopno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.


Informacije o odprtem dostopu in odprti znanosti:

Open Access Slovenia,
Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020,
Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priročnik za raziskovalce,
o odprti znanosti: Science Commons principles for open science; Center for Open Science; Open Science Federation; Mozilla Science Lab; OKF Open Science Working Group (Open Science at the Open Knowledge Foundation); Open Science Framework; Open notebooks at OpenWetWare (biology, biological engineering); Open Notebook Science Network (chemistry and other disciplines); The IPython Notebook (interactive computational science).