Dariah-SI

Digitalna raziskovalna infrastruktura za umetnost in humanistiko DARIAH je namenjena vzpodbujanju in podpori digitalno usmerjenim raziskavam in poučevanju na področju humanistike.

DARIAH bo razvijala, vzdrževala in upravljala infrastrukturo, ki bo predstavljala osnovno podporo raziskovalnim praksam, utemeljenimi na digitalni tehnologiji.

V sodelovanju z že obstoječimi znanstvenoraziskovalnimi skupnostmi bo DARIAH-EU povezovala posamezne aktivnosti na polju digitalne humanistike po vsej Evropi, predvsem na podlagi že uveljavljenih primerov dobre prakse.

Iz tega sodelovanja bodo nastajali novi znanstveni rezultati, ki jih namerava DARIAH ohranjati, do njih ponujati dostop in jih razširjati. Pri tem bo poseben poudarek namenjen sledenju uveljavljenim praksam, predvsem pa metodološkim in tehničnim standardom.

Infrastruktura DARIAH-EU bo distribuirana, vendar bo ustvarila omrežje orodij, informacij, ljudi in tehnologij, ki bodo omogočali raziskovanje in podporo raziskavam v širokem polju digitalne humanistike.

IMG_0414

 

Kaj so prednosti sodelovanja v DARIAH?

 

  • Povečana prepoznavnost nacionalnih raziskovalnih rezultatov na evropskem nivoju.
  • Povečanje možnosti za mednarodno sodelovanje; vzpodbujanje izmenjave znanja, spretnosti, izkušenj, najboljših praks…
  • Ohranjanje rezultatov digitalnih raziskovalnih projektov po njihovem zaključku, dolgoročno vzdrževanje orodij in storitev.
  • Povečan dostop do raziskovalnih podatkov, orodij in storitev preko DARIAH infrastrukture.
  • Večji vpliv na evropski in mednarodni ravni, povečane možnosti za financiranje.

 

DARIAH-EU je družbeno in tehnično omrežje, ki ga sestavljajo ljudje, znanje, podatki, vsebina, metode, orodja in tehnologija za raziskovanje, odkrivanje in podporo širokemu spektru digitalne humanistike.

IMG_0479

 

 

Zaradi lažje koordinacije množice dejavnosti in v želji po zagotovitvi dolgoročnega stabilnega financiranja digitalnih raziskav na področju humanistike, je DARIAH-EU od 15. avgusta 2014 organizirana kot evropski raziskovalni infrastrukturni konzorcij ERIC.

Članice konzorcija so države (članice evropske unije in pridružene države) ali medvladne organizacije. Posamezne institucije iz držav, ki še niso včlanjene v DARIAH, lahko sodelujejo kot sodelujoče

Ustanovne članice konzorcija DARIAH-ERIC so Avstrija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Srbija in Slovenija.

Sedež konzorcija DARIAH-ERIC oz. njegova gostiteljica je Francija.