Dariah-SI

DARIAH-SI

Digitalno infrastrukturo za umetnost in humanistiko DARIAH-SI, ki jo upravljata Inštitut za novejšo zgodovino in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Projekt »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI – DARIAH«, čigar nosilec je Inštitut za novejšo zgodovino, je s posredovanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

renderimage (1)

logo

© Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU