Dariah-SI

Avtorsko pravo v digitalni dobi

V času, ko digitalna tehnologija in globalna komunikacijska omrežja omogočajo hitro reproduciranje in razširjanje vsebin, vsi pričakujemo velik napredek družbe znanja, zlasti zaradi novih možnosti ponujanja vsebin na spletu z namenom ustvarjanja in tudi razširjanja znanja.

Hitro pa naletimo na težavo, saj tehnologije omogočajo skoraj vse, avtorsko pravo pa skoraj vse prepoveduje.

Kako se z izzivi avtorsko-pravne ureditve soočajo javne institucije, ki zbirajo, urejajo in hranijo vsebine, velikokrat pa jih tudi ustvarjajo in razširjajo? Katere sodobne storitve lahko ponudijo, da bi bolje služile svojim ciljem?

O tem smo 18. decembra 2012 govorili na prvi SIDIH delavnici, ki jo je vodila dr. Maja Bogataj Jančič.


Ob množici vprašanj, ki so se porodila ob prvi delavnici, pa smo na drugi Sidih delavnici poskušali odgovoriti na 20 vprašanj, s katerimi se vsakodnevno srečujemo pri našem delu. Delavnica je potekala 17. julija 2013 v atriju ZRC SAZU, ponovno pa jo je vodila dr. Maja Bogataj Jančič.

 

Odprta dostopnost – predstavitev

V ponedeljek, 11. maja 2015 je v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino potekala predstavitev odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav, ki sta jo v okviru nacionalne iniciative DARIAH-SI pripravila Inštitut za novejšo zgodovino in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.


 

Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov: določila financerjev in praktična izvedba


Odprti dostop do rezultatov raziskav v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov je del odprte znanosti. Julija 2012 so bili na ravni Evropske unije sprejeti dokumenti glede odprtega dostopa v Evropskem raziskovalnem prostoru. Z januarjem 2014 so z okvirnim programom financiranja Obzorje 2020 stopila v veljavo tudi določila glede odprtega dostopa. Enaka določila naj bi sprejele tudi države članice EU. Obvezna je odprta dostopnost do recenziranih publikacij iz sofinanciranih projektov. V okviru programa Obzorje 2020 v letih 2014 in 2015 poteka Pilot odprtih raziskovalnih podatkov. Podatki o odprtih objavah in raziskovalnih podatkih, ki so nastali v okviru evropskih projektov ali nacionalnega financiranja raziskovalne dejavnosti, se zbirajo na portalu OpenAIRE.

Ob kliku na ime posameznega predavatelja se vam odpre Powerpointova predstavitev, ob kliku na posamični naslov pa videoposnetek.

PETRA TRAMTE: Aktivnosti Evropske komisije in Slovenije

MOJCA KOTAR: Odprta dostopnost recenziranih publikacij

JANEZ ŠTEBE in ANDREJ PANČUR: Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristi

Predstavitev je bila prva iz niza dogodkov na temo odprtega dostopa. 20. 5. 2015 je potekal celodnevni nadaljevalni seminar Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Narodne in univerzitetne knjižnice, Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Univerzitetne knjižnice Maribor.

Vlada Republike Slovenije je 3. 9. 2015 potrdila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Besedilo nacionalne strategije je dostopno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.


Informacije o odprtem dostopu in odprti znanosti:

Open Access Slovenia,
Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020,
Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priročnik za raziskovalce,
o odprti znanosti: Science Commons principles for open science; Center for Open Science; Open Science Federation; Mozilla Science Lab; OKF Open Science Working Group (Open Science at the Open Knowledge Foundation); Open Science Framework; Open notebooks at OpenWetWare (biology, biological engineering); Open Notebook Science Network (chemistry and other disciplines); The IPython Notebook (interactive computational science).

digital-humanities-at-uq-logo-4

Označevanje besedila s TEI oznakami v program Microsoft Word

IMG_0217

Po dobro obiskani uvodni delavnici o digitalni humanistiki (Označevalni jezik XML-TEI v humanistiki) smo v okviru dejavnosti DARIAH-SI v prostorih Inštituta za novejšo zgodovino 4. decembra 2014 organizirali tudi praktično delavnico z naslovom: Označevanje besedila s TEI oznakami v program Microsoft Word.

Delavnica je bila namenjena raziskovalcem, ki bi želeli označevati besedila z osnovnimi TEI oznakami (http://www.tei-c.org/index.xml), vendar se pri tem ne bi želeli poglabljati v označevalni jezik XML.

  • Delavnico je vodil Andrej Pančur, ki je predstavil:
    OxGarage (http://www.tei-c.org/oxgarage/) – konverter, s katerim je mogoče med seboj pretvoriti dokumente različnih formatov,
  • kako pretvoriti Microsoft Word DOCX dokument v TEI.

Udeleženci so med drugim spoznali spoznali kako:

  • urejati wordov dokument, da pretvorba v TEI dokument omogoči čim bolj optimalne oznake,
  • dodajati nove TEI oznake z določanjem novih Word slogov.

V sklepnem delu je bil predstavljen predstavljen DOCX to TEI to HTML konverter (http://nl.ijs.si/tei/convert/), ki je bil narejen za potrebe slovenske digitalne humanistike.

Delavnica je potekala na praktičnih primerih obdelovanja poljubnih wordovih dokumentov.

popisi

Predstavitev modula Popisi prebivalstva Slovenije (1830-1931) na spletišču SI-DIH

V okviru nacionalnega spletišča za humanistiko SI-DIH je v dvorani Zemljepisnega muzeja Andrej Pančur 12. junija 2014 predstavil na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory objavljene popise prebivalstva Slovenije (1830-1931), ki jih v originalu hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Na praktičnih primerih je prikazal različne načine iskanja po popisih, naše novo orodje za prepisovanje podatkov ter orisal načrte za prihodnost.