Dariah-SI
dariah-humanities-DELAVNICE
popisi

Predstavitev modula Popisi prebivalstva Slovenije (1830-1931) na spletišču SI-DIH

V okviru nacionalnega spletišča za humanistiko SI-DIH je v dvorani Zemljepisnega muzeja Andrej Pančur 12. junija 2014 predstavil na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory objavljene popise prebivalstva Slovenije (1830-1931), ki jih v originalu hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Na praktičnih primerih je prikazal različne načine iskanja po popisih, naše novo orodje za prepisovanje podatkov ter orisal načrte za prihodnost.