Dariah-SI

Znanost – med raziskovalno integriteto in plagiatorstvom

Raziskovalna etika, integriteta ter problematika plagiatorstva so teme,  s katerimi se v svoji karieri srečuje sleherni raziskovalec. Obravnavi naštetih vprašanj je namenjen dogodek z delavnico Znanost – med raziskovalno integriteto in plagiatorstvom, ki ga pripravljajo na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Dogodek je načrtovan za in bo razdeljen v dva sklopa.

Dopoldanski del bo namenjen vprašanjem etike in integritete, ob tem pa bo predstavljen projekt GRACE, katerega namen je uvajanje in utrjevanje mehanizmov za odgovorno raziskovanje in inovacije v raziskovalnih ustanovah. Ključni govorci bodo Ron Iphofen z obravnavo specifik raziskovalne etike v družboslovju in humanistiki ter Debora Weber-Wulff z razpravo o definiciji in detekciji plagiatorstva.

Popoldan bo namenjen delavnici, ki se bo posvetila vprašanju plagiatorstva, vodil jo bo Milan Ojsteršek.

Program in predstavitve predavateljev so na voljo tule:
Predstavitev in program

Dogodek bo v celoti izveden virtualno v platformi Zoom.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. Prijave se zbirajo do na sledeči povezavi:

Prijava

Vljudno vabljeni!

 

 

 


logo_grace_final_2
Dogodek je del dejavnosti v okviru projekta GRACE. Več informacij o projektu je na voljo na spletnih straneh ZRC SAZU in na domači strani projekta.
eu-flag1_0
Projekt GRACE je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 824521.

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2018

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2018

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
20. 9.–21. 9. 2018

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 20. in 21. 9. 2018 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

  • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
  • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
  • digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
  • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljena predavanja, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco.

Avtorje izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2018 razširijo za posebno angleško številko revije Prispevki za novejšo zgodovino. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.

Navodila za prispevke

Za konferenco zbiramo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v konferenčnem zborniku, ki bo ob začetku konference objavljen na konferenčni spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščamo odločitev, ali bodo oddani razširjeni povzetek oz. polni prispevek anonimizirali ali ne.
Uradna jezika konference sta angleščina in slovenščina.

Več na spletni strani konference.

hanks

5. generalna VCC konferenca

Med 22. in 24. aprilom 2015 bo v Ljubljani v prostorih ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport potekala že peta splošna VCC konferenca. VCC konferenca je največji letni dogodek v evropskem konzorciju za digitalno humanistiko DARIAH-ERIC, ki se ga udeležujejo strokovnjaki s področja digitalne humanistike iz celotne Evrope, konferenca pa je delovne narave. Večina dejavnosti poteka v manjših, fokusiranih skupinah. Za udeležbo na konferenci se je potrebno registrirati preko spletne strani DARIAH, kjer je na voljo tudi program konference. Otvoritev konference bo v sredo, 22. aprila ob 13.00. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.